เกี่ยวกับเรา

ริษัท อี รีฟิล จำกัด จดทะเบียนกับสำงานธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2550 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจหลักๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร
และการโทรคมนาคม เป็นตัวแทนในการชำระค่าบริการเกี่ยวกับสารธารณูปโภค กลุ่มสื่อสาร

กลุ่มประกันภัย เป็นตัวแทนในการเติมเงินผ่านมือถือ 

Visitors: 13,485